KKTC Offshore Şirketi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uluslararası İşletme Şirketi

Bu Yasanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, hizmetler sektörüne doğrudan, genel ekonomiye ise dolaylı olarak katkı sağlamak; Uluslararası İşletme Şirketlerinin faaliyetleri ile sürdürülebilir bir ekonomi içinde, iktisadi katma değer, istihdam, gelir ve kaynak yaratmaktadır.  Bu Yasa ile Uluslararası İşletme Şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları Avrupa Birliğine uyum hedef alınarak düzenlenmektedir.

Kimler Uluslararası İşletme Şirketi Kurabilir?

Aşağıda belirtilenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bu Yasa altında faaliyet göstermek amacıyla Bakanlığa izin için başvurabilirler:

  • Yabancı gerçek kişiler,
  • Yabancı tüzel kişiler,
  • Yurt dışında yerleşik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları.

Uluslararası İşletme Şirketi Faaliyetleri ne olabilir?

Uluslararası İşletme Şirketleri, ana sözleşmelerinde öngörülen her türlü faaliyetlerini tamamen yurt dışına (Off-Shore) yönelik olarak yürütürler ve gelirlerini yurt dışından sağlarlar.
Uluslararası İşletme Şirketleri, şans oyunu ve müşterek bahis, oynatamaz.

Uluslararası İşletme Şirketi ne kadar olmalı?

Uluslararası İşletme Şirketlerinin ödenmiş sermayesi 20,000 € (Yirmi Bin Euro)’nun altında olamaz.

Uluslararası İşletme Şirketi başvuru harcı ne kadardır?

Uluslararası İşletme Şirketlerinin başvurularında, 500€ (Beş Yüz Euro) başvuru harcı alınır.  Bu harç hiçbir koşulda geriye iade edilmez. Bu harcın artması ve azalması Bakanlar Kurulu’nca yapılabilir. Bu sebeple güncel maliyetleri öğrenmek için bizimle temasa geçiniz.

Uluslararası İşletme Şirketi yasal yükümlülükleri nelerdir?

Uluslararası İşletme Şirketleri hesaplarını, her hesap dönemini izleyen en geç dört ay içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kayıtlı ve denetleme yetkisi olan mali müşavirlik büroları tarafından denetlenmiş olarak Bakanlığa ve Gelir ve Vergi dairesine Türkçe olarak sunmak zorundadırlar.

KKTC Uluslararası İşletme Şirketleri’nin Vergi Avanajları Nelerdir?

KKTC’de kurulan Uluslararası İşletme Şirketleri, diğer adıyla Offshore Şirketler, KKTC’de yerel şirketlerin tabii olduğu Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi’nden muaftar. Yanlızca sene sonu vergi öncesi gelir matrahının (Oncome before Tax) %1’ini ödemesi gerekmektedir.

Uluslararası İşletme Şirketleri’nde yapılan Hisse Satışı ve Temettü Ödemesi (Dividend Payments) KKTC’deki tüm vergilerden muaftır.

Uluslararası İşletme Şirketleri’nin banka hesaplarına tahakkuk eden faiz geliri ise yalnızca %1 oranında vergilendirilmektedir.

error: Bu site\'deki bilgileri kopyalamadan önce bizimle temasa geçin: info@sirketoffshore.com