Malta LLC

Malta LLC Şirketi’nin Yasal Statüsü nedir?

Malta Avrupa Birliği muktesabatı ile uyum çalışmaları kapsamında ”Offshore Şirket” adının kullanımını kaldırdı. Ancak mevcut Avrupa Birliği Vergi Rejimi içerisinde en avantajlı şirket türü Malta LLC şirketidir.

Malta şirketler kanunu Medeni Kanun temelinde yazılmıştır. 1995 yılında yeni Şirketler Kanunu eski Ticari Ortaklık Hükümleri’nin yerini almıştır. Yeni şirketler kanunu şirketlerin Malta Şirketler Mukayyitliği çatısı altında kaydına olanak vermektedir. En yaygın olarak kullanılan şirket türü Hisseleriyle Mahdut Mesuliyetli Şirket’tir. Bu tür şirket hem halka açık hem de özel olabilmektedir.

 

Malta LLC Şirketi’nin Faaliyet alanları nelerdir?

Şirket adının uzantısı Limited yada LTD olmalıdır. Bu şirketin sermayesi ile sınırlı sorumlu (limited) olduğunu gösterir. Şirket adında Empire, Crown, Imperial, Windsor, Royal, Chartered ve Municipal kelimeleri kullanılamaz. Banka, Sigorta, Avrupa, Malta ve International kelimelerinin kullanımı özel izne tabidir.

Malta LLC Şirketi’nin Yönetim Kurulu ve Hissedar yapısı nedir?

Malta LLC Şirketi’nde hissedar sayısı en az 2 en fazla 50 olabilmektedir. Özel durumlarda tek üyeli şirketler de kurulabilmektedir. Hissedar bilgileri halka açıktır ancak Emanetçi Hissedar kullanılarak sermaye sahiplerinin kimlik gizliliği korunabilmektedir. Şirketin azami 2 hissedarının gerçek kişi olması gerekmektedir.

Malta LLC Şirketi’nin azami şirket sermayesi 1,250 Euro olmalıdır. Bu hisselerin en az %20’sinin ödenmiş olması gerekmektedir.

Malta LLC Şirketi’nin en az bir direktörü olmalıdır. Direktör şahıs yada tüzel kişilik olabilmektedir. Direktör olacak kişinin, kimlik bilgileri, oturduğu adresi tevsik edici evrağı ve onaylı pasaport kopyası gerekmektedir. Emanetçi direktör atanmasına olanak vardır. Böylece direktör’ün kimlik bilgilerinin gizliliği korunabilmektedir.

Malta’da kaydı yapılan tüm şirketlerin Malta’da bir ofis adresi olmalıdır ve bu adres şirketler mukayyitliğine kaydedilmelidir. Ayrıca Malta’da mukim bir şirket sekreteri atanmalıdır.

Every company registered in Malta is required to have a registered office and address in Malta, which should be notified at the Registrar’s Office. It is also required that a Maltese resident secretary is appointed.

Malta’ya kayıtlı tüm şirketlerin yıllık olarak raporlarını şirketler mukayyitliği’ne sunmaları gerekmektedir. Şirket direktörleri şirketin yıllık hesaplarını denetimden geçirerek ilgili devlet kurumuna sunmalıdırlar.

 

Malta LLC Şirketi’nin vergi avantajları nelerdir?

Malta’da kurulan bir şirket eğer hissedarları Malta’ya mukim  (yerleşik) değil ise Kurumlar ve Gelir vergisi olarak Malta’da yalnızca %5 vergi öderler. Ödenecek olan bu tutar şirket hissedarının mukimi (yerleşik) olduğu ülkenin vergi kanunlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Avrupa Birliği içerisinde yapılacak olan satışlarda KDV muafiyeti yoktur. Avrupa Birliği dışına gerçekleştirilen satışlarda KDV muafiyeti vardır.

Malta LLC Şirketi’nin maliyeti nedir?

Kurulan şirketin Malta’da temsilci bir adrese ihtiyacı vardır. Ayrıca şirketler kanunu çerçevesinde gereken mesuliyetlerini yerine getirmesi için yerel bir temsilci ile çalışılması gerekmektedir. Ayrıca şirketin hesaplarının yıllık olarak denetimden geçmesi gerekmektedir.

Malta’de ortalama şirket kuruluş maliyeti 4,000$-5,000$’dır. Ayrıca yıllık olarak gerekli yasal işlemlerin takibi için yerel bir şirketten hizmet alınması gerekemektedir. Bu hizmetin de yıllık maliyeti ortalama 3,000$-4,000$’dır.

error: Bu site\'deki bilgileri kopyalamadan önce bizimle temasa geçin: info@sirketoffshore.com